Artikelen door admin

Tussenbalans

Op 29 februari kwamen bij Dries & Co 82 leden van de werkgroepen, bestuur en belangstellenden, waaronder burgemeester Toon van Asseldonk, bij elkaar voor een tussenbalans. Volgens de bestuursvoorzitter gaat het goed met winkelcentrum Elst en er is nauwelijks leeg- stand. Punten die verbeterd moeten worden, zo blijkt uit onderzoek, zijn: uitstraling van de straten […]

10.000 Blauwe parkeerkaarten

Op basis van de 25.000 ingeleverde kaarten van de actie “Elst Pakt Uit” blijkt dat consumenten uit Arnhem en Nijmegen nog onvoldoende meedoen aan de actie. In het advertentiebeleid zal voor prioriteit worden gegeven aan Arnhem/Schuytgraaf e n Nijmegen/Oosterhout via de wijkbladen. Alle 6.500 lezers krijgen ook een blauwe parkeerkaart. De overige parkeerkaarten zullen via de straatcoaches worden uitgedeeld om […]

Staat uw onderneming al op de website?

De website centrumelst.eu is in de lucht. Deze is zo gemaakt dat klanten informatie kunnen vinden over evenementen, acties, winkels en ondernemers. Voor ieder is een pagina gereserveerd. Heeft u uw gegevens al doorgegeven? En als u er al op staat wilt u deze dan controleren? Eén dezer dagen zal er gestart worden met een nieuwsbrief […]

Veilig winkelcentrum

De werkgroep veiligheid wil bereiken dat winkels en winkelcentrum aan het einde van het jaar het keurmerk veilig ondernemen krijgen. Er is een veiligheidsanalyse opgesteld. Verder is er een plan van aanpak. Aandachtspunten zijn: a . Geen uitstalling op de blindenstrook, b . Geen containers aan de straat, c.  Defecte straatverlichting snel melden, zodat de […]

Werkgroep Recreatie en Toerisme in oprichting

Het CME heeft contacten gelegd met RBT-Kan (het Regionaal Bureau Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen). Er is alle aanleiding om aan recreatie en toerisme meer aandacht te schenken vanwege veranderende wensen van toeristen en het uitbaten van veranderende omgeving, zoals park Lingezegen, toename waterrecreatie, fiets- en wandelroutes, historie (WOII en Romeinen) en evenementen in het Gelredome.

Winkelsluitingstijden

Nadat enkele ondernemers in het centrum van Elst op zondag eerder open wilden gaan, is een initiatiefvoorstel hiervoor in de gemeenteraad besproken. Het bestuur van Centrum Elst steunt dit initiatief omdat onnodig beperkende regelgeving moet worden afgeschaft en omdat winkels buiten het centrum al wél eerder open mogen. De verwachting dat slechts enkele ondernemers in […]

Evenementen zorgen voor positieve beeldvorming

Op initiatief van het CME is er een platform evenementen opgericht. Angelica Philippo zit erin namens de gemeente. Daarnaast zijn van alle werkgroepen van de activiteiten die door het CME worden georganiseerd -zoals de sinterklaasintocht en Elst Op Stelten- vertegenwoordigd. Maar ook afgevaardigden van clubs die andere evenementen organiseren zijn er lid van. Met het […]