Resultaten Onderzoek HAN

Naar aanleiding van het onderzoek door de HAN komt er vanuit het bestuur van de CME een samenvatting van de resultaten met een daaruit voortvloeiende lijst van aandachts- en actiepunten. Dit zal geschieden op 5 juni waarna we in de Nieuwsflits hierover zullen rapporteren.

Infozuil

De infozuil aan de kop van de Dorpsstraat is in bedrijf.
Na een korte testperiode is het scherm volop in gebruik. Ook de politiek heeft de weg hiernaartoe weten te vinden.
Wij streven naar maximaal 15 advertenties. Dat aantal is voor de meeste weken nog niet bereikt.

Als u interesse heeft om te adverteren kunt u zich aanmelden via adverteren@centrumelst.eu.

Elst parkeerschijf

Parkeren binnen de Blauwe Zone

Parkeerplaatsen binnen de blauwe zone zijn bedoeld voor bezoekers. Ondernemers en hun medewerkers wordt vriendelijk doch dringend verzocht om buiten de Blauwe Zone te parkeren. Logisch toch!

Oproep aan de werkgroepen

Vriendelijk verzoeken wij u om informatie voor ondernemers aan te leveren aan communicatie@centrumelst.eu zodat wij die kunnen plaatsen in de nieuwsflits!

Anti Diefstal App

Bent u nog niet aangemeld voor de Anti-diefstal-app? Doe dit dan door u aan te melden bij communicatie@centrumelst.eu!

Verslag jaarvergadering CME op 28 februari

Excuses voor de fotokwaliteit.

Presentatie Jaarplannen 28 februari

Ruim 50 personen waren bij Onder de Toren aanwezig bij de presentatie van de Jaarplannen door de verschillende werkgroepen. In totaal waren er 12 presentaties. Er werd teruggeblikt, vooruitgekeken en de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Als laatste agendapunt was de symbolische overdracht van de voorzittershamer van Peter de Waard naar Paul Kok. Wij bedanken Peter voor zijn enthousiaste en tomeloze inzet om het CME op de positie te krijgen die het nu heeft; een diepe buiging.  Wij wensen Paul heel veel succes als voorzitter van onze mooie club!

Klik hier voor een download van de presentaties in een powerpoint.

 

Terugkoppeling HAN-enquête Deel 1

In deze en de komende Flitsen zullen we een terugkoppeling geven van de door de HAN uitgevoerde enquête onder een 15-tal Elster ondernemers aangaande het Centrum Management Elst. In dit eerste deel wordt het doel en de vraagstelling toegelicht.

Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht bij onze centrummanager Paul te Wierike.

Doelstelling van het onderzoek voor CME
Het Centrummanagement Elst heeft als uiteindelijke doel om met het centrum van Elst gezien te worden als het centrum van de Betuwe. Om dit bereiken staat naast de tevredenheid van de consumenten ook de tevredenheid van de ondernemers centraal. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen in hoeverre deze tevredenheid over het huidige beleid van het CME bij de ondernemers van het centrum in Elst aanwezig is. Dit in de vorm van een rapport met de daadwerkelijke wensen en behoeften van verschillende ondernemers in Elst op het gebied van participatie, collectiviteit en communicatie. De opdrachtgever wil met de resultaten van dit onderzoek inspelen op hun beleid, deze mogelijk verbeteren en aan de ondernemers tonen dat hun mening van belang is.

Voor dit onderzoek zijn er hoofd- en sub vragen geformuleerd. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt als volgt:

  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst ten aanzien van het huidige beleid van CME?

Deze hoofdvraag wordt beantwoord door middel van de volgende sub vragen:

  • Wat is volgens de ondernemers het belang van CME?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst op het gebied van participatie?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst op het gebied van collectiviteit?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst op het gebied van communicatie?

Deel 2 gaat in op de antwoorden op de eerste sub-vraag.

Jaarvergadering op 28 februari

Reserveer 28 februari in uw agenda zodat u de jaarvergadering van het CME kunt bijwonen waar de CME-commissies hun  jaarplannen zullen presenteren en ook onze nieuwe voorzitter Paul Kok zich aan u zal voorstellen. Aanvang 20:00 uur en inloop vanaf 19:30 in Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, Elst.

Wilt u zich vóór 26 februari aanmelden bij Renée van Horen, info@centrumelst.eu ?

Verslag excursie naar Eindhoven door burgemeester van Asseldonk

Klik op onderstaande link om naar de gemeentepagina van Overbetuwe te gaan en het verslag te lezen.

https://www.overbetuwe.nl/Actueel/Gemeentepagina/Gemeentepagina_2018/Gemeentepagina_7_februari_2018

Artikel Informatiezuil

In “De Betuwe” verscheen een artikel over onze nieuwe informatiezuil. Klik op onderstaande link om het te lezen.

https://www.debetuwe.net/nieuws/algemeen/351083/-calamiteit-meteen-op-informatiezuil-