Nieuws uit Werkgroep Branchering en Leegstand

Er zijn nogal wat vragen over de leegstand van het pand van de ALDI op het Europaplein: wij kunnen u melden dat het pand momenteel in gebruik is voor eigen opslag.

Samenvatting uitslag enquête bezoek Eindhoven

Op 29 januari jl. bracht een delegatie van ondernemers, vastgoedeigenaren en ambtenaren van de gemeente Overbetuwe een bezoek aan Eindhoven om zich te laten informeren over nieuwe ontwikkelingen in het centrummanagement, zoals de BIZ, de zogenaamde Bedrijven Investeringszone. Een BIZ is een afgebakend gebied in een winkelgebied. Er wordt heffing betaalt aan de gemeente en deze stelt de opbrengst ter beschikking aan de stichting die de activiteiten uitvoert. Met elkaar (ondernemers en vastgoedeigenaren) wordt er geïnvesteerd in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan: verbeteren van verkeersvoorzieningen, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, beveiliging e.d.

Na afloop van deze zeer interessante excursie, waarbij er een presentatie werd gehouden, maar ook een bezoek werd gebracht aan het centrum van Eindhoven, werd er een enquêteformulier uitgereikt.

Hierbij een korte samenvatting.

Waardering was er het meest voor: de gastvrijheid en openheid van de gemeente; de uitleg over de BIZ; de samenwerking tussen de verschillende partijen; het enthousiasme.

Wat kunnen wij veranderen of doen in Elst: meer structuur aanbrengen t.a.v. overleg tussen eigenaars/ondernemers en gemeenten; eigen – duidelijke – visie rond BIZ bepalen; BIZ voorbereiden; ambitie formuleren en aan de slag; professionele ondersteuning bij BIZ, goede communicatie, saamhorigheid en CME als verbinder op laten treden.

Wat moeten we in Elst juist behouden: goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, persoonlijk contact, laagdrempelig, kleine ondernemers zijn de kracht van Elst, goede samenwerking met de gemeente, het ‘dorpse’ en de energie en het enthousiasme!

Nieuwe voorzitter

Het CME is bijzonder blij met de benoeming van Paul Kok als voorzitter van het CME in de vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht op 5 februari j.l. Per 1 maart neemt hij het stokje officieel over van onze huidige voorzitter, Peter de Waard.

Paul Kok, met zijn gezin wonend in Elst, is sinds 2012 eigenaar van Lingewaerd Notarissen en heeft als specialisatie ‘de ondernemer in al zijn facetten’. Een mooi uitgangspunt als voorzitter van onze stichting, waarin ondernemers uit het centrum van Elst, vastgoedeigenaren en de gemeente samenwerken aan het versterken van het centrum.

Op 28 februari a.s. zullen wij tijdens de presentatie van de Jaarplannen aandacht besteden aan deze voorzitterswissel.

Van harte welkom Paul!