Terugkoppeling HAN-enquête Deel 1

In deze en de komende Flitsen zullen we een terugkoppeling geven van de door de HAN uitgevoerde enquête onder een 15-tal Elster ondernemers aangaande het Centrum Management Elst. In dit eerste deel wordt het doel en de vraagstelling toegelicht.

Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht bij onze centrummanager Paul te Wierike.

Doelstelling van het onderzoek voor CME
Het Centrummanagement Elst heeft als uiteindelijke doel om met het centrum van Elst gezien te worden als het centrum van de Betuwe. Om dit bereiken staat naast de tevredenheid van de consumenten ook de tevredenheid van de ondernemers centraal. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen in hoeverre deze tevredenheid over het huidige beleid van het CME bij de ondernemers van het centrum in Elst aanwezig is. Dit in de vorm van een rapport met de daadwerkelijke wensen en behoeften van verschillende ondernemers in Elst op het gebied van participatie, collectiviteit en communicatie. De opdrachtgever wil met de resultaten van dit onderzoek inspelen op hun beleid, deze mogelijk verbeteren en aan de ondernemers tonen dat hun mening van belang is.

Voor dit onderzoek zijn er hoofd- en sub vragen geformuleerd. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt als volgt:

  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst ten aanzien van het huidige beleid van CME?

Deze hoofdvraag wordt beantwoord door middel van de volgende sub vragen:

  • Wat is volgens de ondernemers het belang van CME?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst op het gebied van participatie?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst op het gebied van collectiviteit?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst op het gebied van communicatie?

Deel 2 gaat in op de antwoorden op de eerste sub-vraag.

Jaarvergadering op 28 februari

Reserveer 28 februari in uw agenda zodat u de jaarvergadering van het CME kunt bijwonen waar de CME-commissies hun  jaarplannen zullen presenteren en ook onze nieuwe voorzitter Paul Kok zich aan u zal voorstellen. Aanvang 20:00 uur en inloop vanaf 19:30 in Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, Elst.

Wilt u zich vóór 26 februari aanmelden bij Renée van Horen, info@centrumelst.eu ?

Verslag excursie naar Eindhoven door burgemeester van Asseldonk

Klik op onderstaande link om naar de gemeentepagina van Overbetuwe te gaan en het verslag te lezen.

https://www.overbetuwe.nl/Actueel/Gemeentepagina/Gemeentepagina_2018/Gemeentepagina_7_februari_2018

Artikel Informatiezuil

In “De Betuwe” verscheen een artikel over onze nieuwe informatiezuil. Klik op onderstaande link om het te lezen.

https://www.debetuwe.net/nieuws/algemeen/351083/-calamiteit-meteen-op-informatiezuil-

Werkzaamheden in Elst

Werkzaamheden in centrum Elst

We krijgen veel positieve reacties van bezoekers, inwoners én ondernemers op de nieuwe inrichting en uitstraling van het Elster centrum. Ook weten we dat weggebruikers last van elkaar hebben, vooral op de Dorpsstraat tussen de Grote Molenstraat en de toegang naar het Land van Tap. Daarom gaan we op dat stuk de parkeerplaatsen wijzigen van recht naar schuin parkeren. Daarnaast maken we een nieuwe doorgang voor voetgangers tussen het St. Werenfriedplein naar het Europaplein.

Deel van de parkeervakken aanpassen

Weggebruikers hebben op het stuk weg tussen de Grote Molenstraat en de toegang naar het Land van Tap vooral last van elkaar doordat daar:

  • veel vraag naar parkeren is;
  • veel parkeerwisselingen zijn;
  • veel verkeer is op de piekmomenten;
  • regelmatig automobilisten tegen de rijrichting inrijden.

Daarom wijzigen we op deze plek de parkeerplaatsen van recht naar schuin parkeren. Door de parkeervakken schuin te maken, rijden mensen niet zo snel tegen het verkeer in. Ook kunnen ze op deze manier sneller in- en uitrijden.

Nieuwe doorgang
Tussen het St. Werenfriedplein en het Europaplein komt een nieuwe doorgang voor voetgangers. Op deze manier zijn deze twee pleinen beter met elkaar verbonden en dus ook beter bereikbaar.

Winkels en horeca blijven bereikbaar
Aannemer Gebra Infra start op maandag 19 februari met het aanpassen van de parkeervakken. Zij voeren het werk in delen uit. Zo blijven winkels en horeca bereikbaar. En beperken we de overlast zoveel mogelijk. De werkzaamheden aan de nieuwe doorgang zijn al begonnen. Gebra gaat hier vanaf woensdag 14 februari verder mee. Half/eind maart ronden ze beide werkzaamheden af.

Nieuws uit Werkgroep Branchering en Leegstand

Er zijn nogal wat vragen over de leegstand van het pand van de ALDI op het Europaplein: wij kunnen u melden dat het pand momenteel in gebruik is voor eigen opslag.