Samenvatting uitslag enquête bezoek Eindhoven

Op 29 januari jl. bracht een delegatie van ondernemers, vastgoedeigenaren en ambtenaren van de gemeente Overbetuwe een bezoek aan Eindhoven om zich te laten informeren over nieuwe ontwikkelingen in het centrummanagement, zoals de BIZ, de zogenaamde Bedrijven Investeringszone. Een BIZ is een afgebakend gebied in een winkelgebied. Er wordt heffing betaalt aan de gemeente en deze stelt de opbrengst ter beschikking aan de stichting die de activiteiten uitvoert. Met elkaar (ondernemers en vastgoedeigenaren) wordt er geïnvesteerd in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan: verbeteren van verkeersvoorzieningen, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, beveiliging e.d.

Na afloop van deze zeer interessante excursie, waarbij er een presentatie werd gehouden, maar ook een bezoek werd gebracht aan het centrum van Eindhoven, werd er een enquêteformulier uitgereikt.

Hierbij een korte samenvatting.

Waardering was er het meest voor: de gastvrijheid en openheid van de gemeente; de uitleg over de BIZ; de samenwerking tussen de verschillende partijen; het enthousiasme.

Wat kunnen wij veranderen of doen in Elst: meer structuur aanbrengen t.a.v. overleg tussen eigenaars/ondernemers en gemeenten; eigen – duidelijke – visie rond BIZ bepalen; BIZ voorbereiden; ambitie formuleren en aan de slag; professionele ondersteuning bij BIZ, goede communicatie, saamhorigheid en CME als verbinder op laten treden.

Wat moeten we in Elst juist behouden: goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, persoonlijk contact, laagdrempelig, kleine ondernemers zijn de kracht van Elst, goede samenwerking met de gemeente, het ‘dorpse’ en de energie en het enthousiasme!

Nieuwe voorzitter

Het CME is bijzonder blij met de benoeming van Paul Kok als voorzitter van het CME in de vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht op 5 februari j.l. Per 1 maart neemt hij het stokje officieel over van onze huidige voorzitter, Peter de Waard.

Paul Kok, met zijn gezin wonend in Elst, is sinds 2012 eigenaar van Lingewaerd Notarissen en heeft als specialisatie ‘de ondernemer in al zijn facetten’. Een mooi uitgangspunt als voorzitter van onze stichting, waarin ondernemers uit het centrum van Elst, vastgoedeigenaren en de gemeente samenwerken aan het versterken van het centrum.

Op 28 februari a.s. zullen wij tijdens de presentatie van de Jaarplannen aandacht besteden aan deze voorzitterswissel.

Van harte welkom Paul!

Pilot digitale informatiezuil

De pilot met de digitale informatiezuil aan het begin van de Dorpsstraat is in volle gang.

De indeling is aangepast zodat de informatie beter tot zijn recht komt.

Wilt u adverteren op de zuil? Laat dit ons weten via adverteren@centrumelst.eu.

Bezoek aan Eindhoven op 29 januari

Zo’n 30 afgevaardigden van het CME reisden af naar Eindhoven om kennis te maken en te kunnen leren van het centrummanagement aldaar. Het gezelschap (bestaande uit ondernemers, bestuur, gemeenteambtenaren én burgemeester Van Asseldonk) werden hartelijk ontvangen door de burgemeester, de heer Jorritsma. Vervolgens was er een presentatie, verzorgd door Vera Gielen, gebiedsmanager van Eindhoven over de samenwerking van de verschillende stakeholders in het centrum.

Daarna verliet het gezelschap het gemeentehuis en werd rondgeleid door het centrum door Stad en Co.  Deze organisatie is gespecialiseerd in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van doeltreffende projecten en programma’s die het ondernemingsklimaat kwalitatief verbeteren (zoals de BIZ).  Als afsluiting stond er een zeer interessante presentatie over het fenomeen BIZ op het programma door de heren van Stad en Co. De échte afsluiting van deze excursie vond plaats bij ’t Wapen, waar het gezelschap deze leerzame excursie evalueerde onder het genot van soep met broodjes.

Facebookpagina CME

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze Facebookpagina. Het zou geweldig zijn als ook u onze pagina zou liken!

https://www.facebook.com/elstsfeervol

Rapport HAN

Dank aan deze vijf studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

In opdracht van het CME bestuur en voor de minor Retail & winkelmanagement hebben zij onder 15 Elster ondernemers een tevredenheidsonderzoek gehouden.

Centrummanager Paul te Wierike neemt hier het rapport in ontvangst. In het rapport staan heldere inzichten en mooie kansen voor verbeteringen. Hier kunnen wij mee aan de slag om Elst nog beter op de kaart te zetten.

Wij zullen u hierover nog verder informeren.