Bezoek aan Eindhoven op 29 januari

Zo’n 30 afgevaardigden van het CME reisden af naar Eindhoven om kennis te maken en te kunnen leren van het centrummanagement aldaar. Het gezelschap (bestaande uit ondernemers, bestuur, gemeenteambtenaren én burgemeester Van Asseldonk) werden hartelijk ontvangen door de burgemeester, de heer Jorritsma. Vervolgens was er een presentatie, verzorgd door Vera Gielen, gebiedsmanager van Eindhoven over de samenwerking van de verschillende stakeholders in het centrum.

Daarna verliet het gezelschap het gemeentehuis en werd rondgeleid door het centrum door Stad en Co.  Deze organisatie is gespecialiseerd in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van doeltreffende projecten en programma’s die het ondernemingsklimaat kwalitatief verbeteren (zoals de BIZ).  Als afsluiting stond er een zeer interessante presentatie over het fenomeen BIZ op het programma door de heren van Stad en Co. De échte afsluiting van deze excursie vond plaats bij ’t Wapen, waar het gezelschap deze leerzame excursie evalueerde onder het genot van soep met broodjes.