Artikel Informatiezuil

In “De Betuwe” verscheen een artikel over onze nieuwe informatiezuil. Klik op onderstaande link om het te lezen.

https://www.debetuwe.net/nieuws/algemeen/351083/-calamiteit-meteen-op-informatiezuil-