Terugkoppeling HAN-enquête Deel 1

In deze en de komende Flitsen zullen we een terugkoppeling geven van de door de HAN uitgevoerde enquête onder een 15-tal Elster ondernemers aangaande het Centrum Management Elst. In dit eerste deel wordt het doel en de vraagstelling toegelicht.

Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht bij onze centrummanager Paul te Wierike.

Doelstelling van het onderzoek voor CME
Het Centrummanagement Elst heeft als uiteindelijke doel om met het centrum van Elst gezien te worden als het centrum van de Betuwe. Om dit bereiken staat naast de tevredenheid van de consumenten ook de tevredenheid van de ondernemers centraal. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen in hoeverre deze tevredenheid over het huidige beleid van het CME bij de ondernemers van het centrum in Elst aanwezig is. Dit in de vorm van een rapport met de daadwerkelijke wensen en behoeften van verschillende ondernemers in Elst op het gebied van participatie, collectiviteit en communicatie. De opdrachtgever wil met de resultaten van dit onderzoek inspelen op hun beleid, deze mogelijk verbeteren en aan de ondernemers tonen dat hun mening van belang is.

Voor dit onderzoek zijn er hoofd- en sub vragen geformuleerd. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt als volgt:

  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst ten aanzien van het huidige beleid van CME?

Deze hoofdvraag wordt beantwoord door middel van de volgende sub vragen:

  • Wat is volgens de ondernemers het belang van CME?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst op het gebied van participatie?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst op het gebied van collectiviteit?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers in Elst op het gebied van communicatie?

Deel 2 gaat in op de antwoorden op de eerste sub-vraag.