Deze pagina is specifiek bedoeld voor de ondernemers in het CME-gebied en is bereikbaar via het menu Contact/Voor ondernemers.

Eventuele op- en aanmerkingen kunt u mailen naar communicatie@centrumelst.eu.

Download declaratieformulieren

Artikelen Flits voor ondernemers 2018-6

Resultaten Onderzoek HAN

Naar aanleiding van het onderzoek door de HAN komt er vanuit het bestuur van de CME een samenvatting van de resultaten met een daaruit voortvloeiende lijst van aandachts- en actiepunten. Dit zal geschieden op 5 juni waarna we in de Nieuwsflits hierover zullen rapporteren.

Oproep aan de werkgroepen

Vriendelijk verzoeken wij u om informatie voor ondernemers aan te leveren aan communicatie@centrumelst.eu zodat wij die kunnen plaatsen in de nieuwsflits!